Nghiên cứu khoa học trong sinh viên

           Ngày 04/03/2015, Bộ môn Kỹ thuật Môi trường – Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên tổ chức buổi giới thiệu định hướng nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Mỗi đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được sự hướng dẫn của mỗi cán bộ, dành cho sinh viên từ năm thứ ba trở lên. Đây là buổi giới thiệu về phương pháp nghiên cứu, định hướng nghiên cứu và các thiếu sót trong quá trình sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học. Qua buổi giới thiệu này, các em có ý tưởng, nắm được phương pháp nghiên cứu để từ đó các em sẽ đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cho riêng mình.

         Hằng năm trường Đại học Cần Thơ dành một khoảng kinh phí để phát triển nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Mỗi đề tài được cấp kinh phí tối đa lên đến 30 triệu đồng. Nghiên cứu khoa học trong sinh viên là một mặt mạnh của sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường. Các năm trước đây, một số nghiên cứu khoa học do sinh viên thực hiện đã đạt kết quả tốt và cũng đã đạt giải thưởng trong cuộc thi sáng tạo khoa học trẻ. Vì vậy mà Bộ môn đã đẩy mạnh hướng dẫn các em sinh viên nghiên cứu khoa học trong năm 2015 này.

  

 

 

Thay đổi lần cuối Thứ ba, 28 Tháng 7 2015 02:36