Đào tạo Đại học

Hoạt động đào tạo đại học

Bộ môn đã có kinh nghiệm đào tạo từ nhiều năm cho bậc kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường. Khóa học đầu tiên của ngành là khóa K22 (1996 - 2000). Hình thức đào tạo cả chính quy về hệ vừa học vừa làm. Hiện nay, tất cả chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ với khối lượng thiết kế cho chương trình đào tạo là 120 TC, 4 năm.

- Hệ Chính quy (4 năm)

- Hệ Vừa học vừa làm (4 năm). Hệ vừa học vừa làm đã đào tạo ở nhiều trung tâm: Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang,… - trước đây còn có tên gọi là Đại học tại chức.

Chương trình đào tạo từ khóa 40 trở về sau và từ khóa 39 trở về trước