Đào tạo

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO :
Đào tạo kỹ sư Kỹ thuật Môi trường có các yêu cầu sau:

1. Yêu nước, yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp, có ý chí, tư duy năng động sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và tác phong sinh hoạt văn minh.

2. Chuyên môn:

Có kiến thức cơ bản đủ rộng, có năng lực tự học và có khả năng nghiên cứu để tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thực nhằm thích nghi tốt với sự phát triển kinh tế - xã hội

Có đủ năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước, đặc biệt chú trọng cho vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành của Kỹ sư Kỹ thuật Môi Trường, có các kỹ năng sau:

  • Ðánh giá các tác động môi trường cho các dự án xây dựng, dự án mở rộng, phát triển đô thị loại vừa và nhỏ.
  • Thiết kế các quy trình công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường như xử lý ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, tiếng ồn, chất thải, v.v... Thiết kế các quy trình xử lý nước cho các công trình cấp nước đô thị và nông thôn.
  • Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường (nước, không khí,...)
  • Nghiên cứu khoa học trong những lĩnh vực có liên quan

 

II. Cơ hội việc làm

Với kiến thức được trang bị sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc ở các Sở Tài nguyên môi trường; Sở Khoa học và công nghệ; Sở Xây dựng; Công ty tư vấn - thiết kế công nghệ môi trường; Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị/công nghiệp; Công ty công trình đô thị; Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường; Trung tâm y tế dự phòng; các cơ quan kiểm định - quan trắc môi trường; Phòng Cảnh sát môi trường; các PTN môi trường…